Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft

07-10-2010 IVTO.org online

De eerste publicatie van het IVTO is een feit. Vanaf 1 september is het Handboek Scenarioplanning (Uitgeverij Kluwer) Mario van Rijn & René van der Burgt verkrijgbaar. Dit strategische instrument voor het managen van onzekerheid is het eerste zichtbare resultaat op het gebied van toekomstontwikkeling. Zoals aangekondigd, is nu ook de eerste versie van de IVTO website online.Niet alleen zijn via deze website alle figuren van het handboek te downloaden, ook bevat deze site onderwijsmateriaal en allerlei andere publicaties op het gebied van toekomstontwikkeling. De ambitie is om deze site m.b.v. het IVTO partnernetwerk verder aan te vullen met nieuwe hoogwaardige leermaterialen en tools.

Deze site is volop in ontwikkeling. Wil je meedenken? Dat kan! Bij publicaties kun je op feedback klikken om je inzichten met ons te delen. Je kunt ons ook mailen via info@ivto.org.

Share