Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger

Colofon

IVTO - Instituut voor Toekomstontwikkeling
Telefoon: 0413 850 890
E-mail: info@ivto.org