Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger

Externe analyse tool

Foresight Cards - STEEP edition

Voor het uitvoeren van een externe omgevingsanalyse heeft IVTO een praktisch hulpmiddel: Foresight Cards - STEEP edition. Deze kaartset bevat 125 externe krachten vanuit de macro/contextuele omgeving. De krachten zijn ingedeeld op basis van STEEP categorieën  (Sociaal, Technologisch, Economisch, Ecologisch en Politiek) - ook wel DEPEST, STEPJE, STEEPLED, PESTLE of PEST analyse genoemd. De kaartset is onder andere te gebruiken bij het maken van een SWOT-analyse, Porter-analyse, businessmodel, systeemdiagram, scenarioplanning en een strategische discussie.
Voor meer informatie bezoek www.foresightcards.com