Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger

Onderwijs & Onderzoek

Veranderingen vinden plaats door te leren en nieuwe keuzes te maken. Het zijn de studenten van nu die de wereld van morgen vormen. Met name studenten uit het hoger onderwijs spelen hierin een belangrijk rol. Zij zullen later werkzaam zijn op diverse topposities in onze samenleving.

Onderwijs
IVTO stelt zichzelf tot doel om het hoger onderwijs te voorzien van kwalitatief hoogwaardig onderwijsmateriaal dat erop gericht is om het toekomstbewustzijn van studenten te vergroten. Hierdoor willen wij een bijdrage leveren aan het effectiever en efficiënter oplossen van complexe economische en maatschappelijke vraagstukken. Zo werken wij aan de toekomst van een betere wereld.

De materialen die door IVTO geleverd worden, zijn te vinden onder publicaties. Hier tref je afbeeldingen, workshops, video's, artikelen, tools en presentaties aan die gebruikt kunnen worden binnen het hoger onderwijs en/of door de professional.

De aangeboden materialen zijn door IVTO zelf ontwikkeld, afkomstig van derden of van studenten/docenten uit het hoger onderwijs. De materialen zijn gratis en voor iedereen toegankelijk.

Onderzoek
Naast het faciliteren van onderwijs voert IVTO ook praktijkgericht onderzoek uit. Dit wil zeggen dat de uitkomsten direct toepasbaar zijn in de beroepspraktijk. Wij doen dit door inzichten vanuit verschillende stromingen te combineren tot iets nieuws. Dit vervolgens uit te werken, te testen en de best-practices te publiceren. Het werken op basis van co-creatie is hierbij een belangrijke voorwaarde. Op deze manier willen wij de professional ondersteunen in het beantwoorden van lange termijn vraagstukken vanuit de invalshoek scenarioplanning.

Feedback altijd welkom
De op deze website beschikbare materialen zijn met de beste bedoelingen ontwikkeld. Wij staan open voor feedback om zo de materialen continu te kunnen verbeteren. Dit kan door gebruik te maken van het feedback gedeelte op de website, het contactformulier of te mailen naar: info@ivto.org