Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger

Handboek Scenarioplanning

Het boek is bedoeld voor mensen die praktisch willen zien hoe je stapsgewijs een scenariotraject binnen een organisatie succesvol kunt uitvoeren. We starten met de nodige basiskennis en gaan vervolgens in op het voorbereiden, ontwikkelen, toepassen en borgen van een scenariotraject. Meer informatie over het Handboek Scenarioplanning is te vinden op: www.handboek-scenarioplanning.nl.

 
Klik hier om de inhoudsopgave, inleiding, hoofdstuk 1, en meer van het handboek (druk 2) te downloaden.
 

 Handboek Scenarioplanning - tweede herziene druk
Titel:Uitvoering:
Pagina's:

Auteurs:
Uitgever:

ISBN:
EAN:
NUR: 
Handboek Scenarioplanning - Tweede, herziene druk.
Toekomstscenario's als strategisch instrument voor het managen van onzekerheid

Hard cover, full color
508

Mario van Rijn & René van der Burgt
Vakmedianet

978-90-13-10615-2
9789013106152
Management algemeen (801)
  
Bestellen 
Via diverse kanalen is het Handboek Scenarioplanning beschikbaar. Door een van de onderstaande linken te gebruiken, ontvangen wij een percentage van de opbrengst.           
Deze opbrengst zetten wij volledig in om het boek verder te ontwikkelen.
 
 
Bestel Handboek Scenarioplanning bij Managementboek.nl

(Nederland)