Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger

Wat is en doet IVTO?

Het IVTO (Instituut voor Toekomstontwikkeling) is een kennis- en onderzoeksinstituut met als speelveld de toekomst, bedoeld om het lange termijn denken binnen organisaties te stimuleren. Op deze wijze werken wij aan een wereld waarbij vernieuwing, kwaliteit en duurzaamheid voorop staan.

Wij zien het als onze missie om met behulp van onze producten het toekomstbewust denken en handelen van mensen en organisaties te vergroten. Denk hierbij aan handvatten voor het ontwikkelen van toekomstscenario's om tot visie, innovatie of een flexibele strategie te komen. Wij doen dit door het leveren van publicaties, praktische tools, workshop- en onderwijsmaterialen. Onze producten worden gebruikt binnen de overheid, het bedrijfsleven, adviesbureaus en onderwijsinstellingen.

Het hoger onderwijs ziet IVTO als een belangrijke doelgroep. Het zijn immers de studenten van nu die later topposities innemen in onze maatschappij. Zij zullen keuzes maken die van essentieel belang zijn voor onze maatschappelijke- en economische ontwikkeling. Wij zien het als onze taak leermaterialen te bieden waardoor studenten in staat worden gesteld om tijdens hun verdere leven slimme keuzes te maken in het daglicht van de toekomst.

Voor het vakgebied scenarioplanning ontwikkelen wij tevens nieuwe/verbeterde toepassingen. Wij combineren hierbij verschillende inzichten en technieken tot iets nieuws. Denk bijvoorbeeld aan het samenbrengen van resultaten uit fundamenteel- en praktijkgericht onderzoek.

IVTO wordt gevormd door een netwerk in de vorm van een kenniskring. De kring bevat mensen uit het hoger onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven die een passie hebben voor het vakgebied scenarioplanning.