Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

20 Trends in 2011

Trendhunter publiceert jaarlijks haar trend forecast voor het komende jaar.

Jeremy Gutsche laat in 6 minuten het overzicht zien voor 2011. Niet alle trends zullen in 2011 volledig tot wasdom komen.

Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.