Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft

Business Model Canvas - Toelichting deel 4

Toekomstscenario's en het businessmodel canvas van Osterwalder Pigneur 2010.

Zie ook Business Model Generation / Business model generatie (Kluwer)
   
Deel 4 - Scenario's toepassen
Toelichting Business Model Canvas - Handboek Scenarioplanning - druk 2

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.