Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

Gartner Hype-Cycle of Emerging Technologies 2011 - figuur 1.6

Op het gebied van technologie publiceert Gartner sinds 1995 een hype cycle.

Dit om te laten zien hoe mensen reageren op nieuwe technologische ontwikkelingen.

Hoofdstuk 1 - Gebeurtenissen in een onzekere wereld
Figuur 1.6 - Handboek Scenarioplanning - druk 2

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback (1)