Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht

HBO module 1 - bijeenkomst 1

IVTO - Open Educational Resource Handboek Scenarioplanning HBO module 1 - bijeenkomst 1


Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.