Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert

HBO module 1 - bijeenkomst 6

IVTO - Open Educational Resource Handboek Scenarioplanning HBO module 1 - bijeenkomst 6


Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.