Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

IN2030 - Vier Vergezichten (Rabobank)

Interactieve website waarin je, jezelf kunt spiegelen in 2030. (Awareness voorbeeld)

Wat zijn de grote machtsblokken over twintig jaar? Is de euro een wereldmunt of slechts een vage herinnering? Is er sprake van een vreedzame samenleving of komt er een nieuwe Koude Oorlog? Is er voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking? Zijn er voldoende alternatieven voor de eindige voorraad fossiele brandstoffen? IN2030: Vier vergezichten geeft antwoord op deze en tal van andere vragen.

http://www.in2030.nl/ 

http://www.in2030.nl/scenarios/

http://www.in2030.nl/uw-persoonlijke-scenario/

Poster Image

Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.