Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger

Mogelijke aanvliegroutes ontwikkeling businesscase - Figuur 4.1

De wijze om tot een invulling van een businesscase te komen

is afhankelijk van twee factoren: draagvlak en de omvang van het businessidee.

Hoofdstuk 4 - Een scenariotraject onderbouwen
Figuur 4.1 - Handboek Scenarioplanning - druk 2

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.