Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg

Mogelijke aanvliegroutes ontwikkeling businesscase - Figuur 4.1

De wijze om tot een invulling van een businesscase te komen

is afhankelijk van twee factoren: draagvlak en de omvang van het businessidee.

Hoofdstuk 4 - Een scenariotraject onderbouwen
Figuur 4.1 - Handboek Scenarioplanning - druk 2

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.