Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

Placemat basisscenario's - Figuur 10.3

Overzichtelijk werken aan inhoud.

Zie ook figuur 10.2
  
Hoofdstuk 10 - Fase 3: Ontwikkel scenario's
Figuur 10.3 - Handboek Scenarioplanning - druk 2

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback (1)