Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

Rapport - The Netherlands - 2040

Engels The Netherlands of 2040 Centraal Planbureau

Het Centraal Planbureau (CPB) schetst vier toekomst scenario's voor Nederland in 2040.

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.