Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg

Surf Scenariostudie 1: De Luchthaven

SURFfoundation heeft samen met hogeronderwijsinstellingen in 2008 een scenariostudie uitgevoerd naar de digitale leer- en werkomgeving voor studenten en docenten. Deze verkenning heeft geleid tot vier toekomstscenario's. De vier perspectieven schetsen de inrichting van het hoger onderwijs in 2020 en de consequenties daarvan voor de digitale leer- en werkomgeving.

De in 2015 ingezette onderwijshervormingen hebben ertoe geleid dat we anno 2020 de kern van het hoger onderwijs kunnen vangen in de woorden: structuur, contact, kwaliteit, borging en (Europees) toezicht. Technologisch ondersteunt de Educhip dit proces. De Educhip is inmiddels onderwijsexportproduct nummer 1 van Nederland. Elke student krijgt bij toelating tot een opleiding een Educhip geïmplementeerd in het lichaam. Hierop staan Ambiente Virtuele LeerOmgevingen (AVLO) klaar die de student bijstaan tijdens de opleiding. Zo kunnen ouders, studenten, docenten en werkgevers periodiek een overzichtsrapportage downloaden.

De andere artikelen zijn bij de Surffoundation te downloaden


Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback (1)