Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

The future of Higher Education 2011

Higher Education has also shown enormous amounts of progress in 2011. Just look at the role in society, the manner of learning, and the quality of education. (Second Sight)

Source: Second Sight

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedback



ontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.