Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg

Toekomstige omgeving verdiepen tot perspectieven

Het aanscherpen van de toekomstige omgeving door een vertaling te maken naar verschillende perspectieven.

Je gebruikt de resultaten van de workshop ‘Toekomstige omgeving in kaart’ als input voor deze workshop.

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.