Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

Toekomstscenario: Duurzaam Voedsel 2025

In het kader van het interdepartementale Programma Duurzame Voedselsystemen.


Visualisaties en regie: Bob van Dijk, Boudewijn Korber en Barbara Smeenk
Tekst en tekstredactie: Freija van Duijne, Boudewijn Korber en Miranda van Ark
Animatie, geluid en montage: Rowdy Wiegmans

Gemaakt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, 2011

1. De Ondernemende Wereld

2. Zelfvoorzienende Continenten

3. Locale Focus

English

1. Global Entrepeneurship

2. Self-sufficient continents

3. Local Focus


Share

geef je feedbackontvangen feedback (1)