Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme

Toekomstscenario's: Global Trade 2012

The video's of the scenarios shown at the World Trade Week UK Conference 2009

Toekomstscenario´s uit 2009 over 2012

Bron: http://www.worldtradeweekuk.com/

Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.