Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

Toekomstscenario's - Guatamala 2025

Four scenario's of the future business environment in Guatamala - Group assignment University of Strathclyde Abu Dhabi

This is a group assignment that undertakes an investigation of the future business environment in Guatemala. Exploring the International Business Environment, University of Strathclyde Abu Dhabi, Group D, Dec 2010 - MBA. 

Produced by: Taghrid Alsaeed, Moayad Maaya, Abdallah Houcheimi, Jumaa S., Abdallah Haidar, Jochen Van Viem. An introduction


Scenario 1: Walking a Thin Red Line & Scenario 2: The American Dream


Scenario 3: Dreams & Scenario 4: Something is Rotting in Guatamala


Share

geef je feedbackontvangen feedback (1)