Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

Toekomstscenario's - Industrie & Constructie - 2020

Engineering & Construction Scenarios to 2020 World Economic Forum

World Economic Forum Engineering & Construction Scenarios to 2020
http://www.weforum.org/en/initiatives...


Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.