Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft

Toekomstscenario's: Logistics 2050 - DHL

Join us on our journey into the year 2050. What will influence everyday reality then? To be prepared for the future, and make the right decisions, we have to think in alternatives. Let's stretch our imaginations and look ahead.

Deutsche Post DHL Future blog: http://www.delivering-tomorrow.com/

Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.