Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger

Toekomstscenario's - Mijnbouw & Metaal - 2030

Mining & Metal scenario's 2030 World Economic Forum

http://www.weforum.org 16.02.2010
This video presents the scenario development process and scenario stories for the World Economic Forum's 'Mining and Metals to 2030' project.


Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.