Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert

Toekomstscenario's: Port Metro Vancouver - 2050

Port Metro Vancouver's 4 scenario's voor 2050

In 2010, Port Metro Vancouver embarked on a strategic visioning process called Port 2050. The results of the process, including four scenarios telling alternative stories of our future, are presented in this video.

Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.