Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

Toekomstscenario's: Port Metro Vancouver - 2050

Port Metro Vancouver's 4 scenario's voor 2050

In 2010, Port Metro Vancouver embarked on a strategic visioning process called Port 2050. The results of the process, including four scenarios telling alternative stories of our future, are presented in this video.

Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.