Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert

Toekomstscenario's - Tourisme 2023

Engels Tourism scenarios 2023 Forum for the Future

Scenarios for the UK outbound tourism industry, developed by Forum for the Future for the Tourism 2023 project.

Animation by Zarino Zappia, Goldsmiths. Copyright Forum for the Future

Boom and Burst from Alex Johnson on Vimeo.

Divided Disquiet from Alex Johnson on Vimeo.

Price and Privilege from Alex Johnson on Vimeo.

Carbon Clampdown from Alex Johnson on Vimeo.


Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.