Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

Toekomstscenario's - Zuid Afrika 2035

In 25 years a lot can happen, especially in a highly volatile space like South Africa. Taking the axis of "Green Futures" and "Political spheres" VCI has come up with four future scenarios. Director: Wolfgang Muller Sound: Andrew Spitz Animation: James Carroll Script: Daniel Malherbe Produced: Read.Write

25 Year future scenario for South Africa from Jozua Malherbe on Vimeo.


Share

geef je feedback



ontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.