Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert

Toekomstscenario's - Zuid Afrika 2035

In 25 years a lot can happen, especially in a highly volatile space like South Africa. Taking the axis of "Green Futures" and "Political spheres" VCI has come up with four future scenarios. Director: Wolfgang Muller Sound: Andrew Spitz Animation: James Carroll Script: Daniel Malherbe Produced: Read.Write

25 Year future scenario for South Africa from Jozua Malherbe on Vimeo.


Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.