Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg

Toetsvragen & antwoorden - HBSP Deel 1

Toetsvragen deel 1, Handboek Scenarioplanning, druk 1.

Deze toetsvragen en antwoorden zijn onderdeel van het Handboek Scenarioplanning, deel 1 "De basis"

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.