Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

Toetsvragen & antwoorden - HBSP Deel 2

Toetsvragen deel 2, Handboek Scenarioplanning, druk 1 & 2.

Deze toetsvragen en antwoorden zijn onderdeel van het Handboek Scenarioplanning, deel 2 "Voorbereiden scenariotraject"

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback (1)