Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

Toetsvragen & antwoorden - HBSP Deel 5

Toetsvragen deel 5, Handboek Scenarioplanning, 1ste en 2de druk.

Deze toetsvragen en antwoorden zijn onderdeel van het Handboek Scenarioplanning, deel 5 "Scenario's borgen"

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.