Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht

Twee onzekerheidsfactoren - Voorbeeld 9.2 (c)

Eén kernonzekerheid en een kerndilemma, Atos Consulting 2006.

Zie ook de andere 3 voorbeelden.
 
Hoofdstuk 9 - Fase 2: Bouw het scenarioraamwerk
Voorbeeld 9.2 - Handboek Scenarioplanning - druk 2

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.