Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert

Typen scenario's uitgezet in tijd en onzekerheid - Figuur 2.1

Als we alle typen scenario's uitzetten in tijd en onzekerheid

dan ontstaat deze figuur.

Hoofdstuk 2 - Wat zijn scenario's
Figuur 2.1 - Handboek Scenarioplanning - druk 2

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback (1)