Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme

Van drijvende krachten naar één systeem - Case Candy International 13.22

Systeemdiagram van de drijvende krachten uit de case Candy International (13/22).


Hoofdstuk 8 - Fase 1: Voer een toekomstanalyse uit
Case (13/22) - Handboek Scenarioplanning - druk 2

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.