Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme

Visie: Toekomst van Energie naar 2030 (Shell)

Shell zet uiteen hoe zij de huidige trends en ontwikkelingen zien ontwikkelen naar 2030


Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.