Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft

Visie1967 - online winkelen anno 1999

Clip from the 1967 film 1999 A.D. in which we see the family of the future shopping, paying bills and using electronic mail from home.


Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.