Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert

Werken met een cirkelmodel - Voorbeeld 8.6

De vereenvoudigde macro-meso-micro omgeving voor het speelveld van hogescholen en universiteiten.

  
Hoofdstuk 8 - Fase 1: Voer een toekomstanalyse uit
Voorbeeld 8.6 - Handboek Scenarioplanning - druk 2

Share

Downloaden

Klik hier om deze publicatie te downloaden.


geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.