Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft

Workshop Storytelling voor Toekomstscenario's

Workshop om m.b.v. storytelling toekomstscenario's vorm te geven


Share

geef je feedbackontvangen feedback

Er is nog geen feedback gegeven.