Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme

Publicaties

 • Scenariotypologie - Tabel 2.1

  Scenariotypologie - Tabel 2.1

  afbeelding | ivto | 1 | May 14, 2012

  Een overzicht van de scenariotypologie.

 • Stappen bij ontwikkeling strategieën en beleid - Figuur 13.7

  Stappen bij ontwikkeling strategieën en beleid - Figuur 13.7

  afbeelding | ivto | 1 | May 15, 2012

  Het opstellen van beleid in drie stappen.

 • Stappen bij ontwikkeling strategische doelstellingen - Figuur 13.3

  Stappen bij ontwikkeling strategische doelstellingen - Figuur 13.3

  afbeelding | ivto | 1 | May 15, 2012

  Het ontwikkelen van strategische doelstellingen in drie stappen.

 • Strategische doelen, strategieën, beleid en projecten - Voorbeeld 3.16

  Strategische doelen, strategieën, beleid en projecten - Voorbeeld 3.16

  afbeelding | ivto | 1 | May 14, 2012

  Wij hanteren de volgende interpretatie op dit gebied.

 • Structuur van de subjectieve ervaring - Toelichting 10.2

  Structuur van de subjectieve ervaring - Toelichting 10.2

  afbeelding | ivto | 1 | May 15, 2012

  Het beter beleven van een situatie.

 • Surf Scenariostudie 1: De Luchthaven

  Surf Scenariostudie 1: De Luchthaven

  artikel | derden | v1.0 | October 24, 2010

  SURFfoundation heeft samen met hogeronderwijsinstellingen in 2008 een scenariostudie uitgevoerd naar de digitale leer- en werkomgeving voor studenten en docenten. Deze verkenning heeft geleid tot vier toekomstscenario's. De vier perspectieven schetsen de inrichting van het hoger onderwijs in 2020 en de consequenties daarvan voor de digitale leer- en werkomgeving.