Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland

Publicaties

 • Terugblik op het Hoger Onderwijs in 2011

  Terugblik op het Hoger Onderwijs in 2011

  artikel | ivto | v1.0 | January 6, 2011

  Zondag 1 januari 2012. Welkom op onze nieuwjaarsborrel, op deze eerste dag in 2012 nemen we even een moment om terug te kijken op een jaar lang ontwikkelingen in het Nederlandse Hoger Onderwijs. Wat heeft 2011 ons gebracht? En welke contouren zijn zichtbaar voor 2012? (Publicatie in Second Sight)

 • The future of Higher Education 2011

  The future of Higher Education 2011

  artikel | ivto | v1.0 | January 6, 2011

  Higher Education has also shown enormous amounts of progress in 2011. Just look at the role in society, the manner of learning, and the quality of education. (Second Sight)

 • Toekomst robuustheid afzetmarkt - Figuur 13.5

  Toekomst robuustheid afzetmarkt - Figuur 13.5

  afbeelding | ivto | 1 | May 15, 2012

  Combinatie klantgroepen en behoefte.

 • Toekomstige omgeving in kaart

  Toekomstige omgeving in kaart

  presentatie | ivto | v1.0 | November 28, 2010

  Workshop om een gemeenschappelijk beeld van de toekomst op macro-, meso- en microniveau te creëren.

 • Toekomstige omgeving verdiepen tot perspectieven

  Toekomstige omgeving verdiepen tot perspectieven

  presentatie | ivto | v1.0 | November 28, 2010

  Het aanscherpen van de toekomstige omgeving door een vertaling te maken naar verschillende perspectieven.

 • Toekomstige toepasbaarheid van product/dienst - Figuur 3.4

  Toekomstige toepasbaarheid van product/dienst - Figuur 3.4

  afbeelding | ivto | 1 | May 15, 2012

  We onderscheiden drie verschillende categorieën strategische doelstellingen.