Opwarming van de aarde Twijfel over dijken Nederland
Energie verduurzaamt Groene energie neemt hoge vlucht
Natuurgeweld neemt toe Aarde wordt steeds onrustiger
Virussen passen zich aan Gedrag mensen verandert
Eurocrisis sleept voort Besluiteloosheid zorgt voor negativisme
Anyplace, anytime, anyhow Het Nieuwe Werken, kantoren staan leeg
Veiligheid onder de aandacht Dreiging terrorisme blijft

Publicaties

 • Toekomstscenario - Megacities on the Move - 2040

  Toekomstscenario - Megacities on the Move - 2040

  video | ivto | v1.0 | January 16, 2011

  Vier toekomstscenario's die beschrijven hoe de bevolkingsgroei, de energie die we gebruiken, de kracht/zwakte van internationale organisaties e.d. onze steden vormen in 2040. Hoe zit het met de bereikbaarheid van goederen, diensten, informatie en mensen. De scenario's zijn verbeeld in animaties gemaakt door Grain Media. (Bron FFTF)

 • Toekomstscenario's - Campus for the future 2030

  Toekomstscenario's - Campus for the future 2030

  video | studenten | v1.0 | May 17, 2011

  Verschillende toekomstscenario's ontwikkeld door studenten en professionals over de campus in 2030.

 • Toekomstscenario's - Defensie - 2030

  Toekomstscenario's - Defensie - 2030

  video | derden | v1.0 | October 24, 2010

  De inspanningen van Defensie moeten kunnen rekenen op brede politieke en maatschappelijke steun. Om de taken en de middelen van de krijgsmacht op de langere termijn in evenwicht te houden heeft het kabinet toekomstige verkenningen uitgevoerd. Hiermee wil het kabinet een inhoudelijke bijdrage leveren aan de mogelijke ambities voor de krijgsmacht en het daarmee samenhangende niveau van Defensiebestedingen.

 • Toekomstscenario's - Duurzame Energie - 2050

  Toekomstscenario's - Duurzame Energie - 2050

  video | ivto | v1.0 | October 24, 2010

  Sustainable Energy Shell

 • Toekomstscenario's - Energie - 2050

  Toekomstscenario's - Energie - 2050

  video | derden | v1.0 | October 21, 2010

  Energie scenario's 2050 Shell

 • Toekomstscenario's - Future Freight Flows 2037

  Toekomstscenario's - Future Freight Flows 2037

  video | derden | v1.0 | March 27, 2011

  The Future Freight Flows enables informed discussions of national, multistate, state, and regional freight policy and system investment priorities.